KUNOVSKÝ SEDMIBOJ
GM NAVARA - GM HRÁČEK
Text: Jiří Marek
Foto: Radovan Studený


V sobotu 25.4.2015 se v prostorách Panského dvora v Kunovicích odehrál exhibiční zápas dvou českých reprezentantů, GM Davida Navary a GM Zbyňka Hráčka.

Do vícebojařského klání zvaného "Kunovský sedmiboj" zařadili organizátoři ŠO Kunovice 2 partie v Baskickém šachu, 2 partie Armageddonu, 2 partie ve Fischerových šachách a na závěr jednu partii naslepo.

Partie k přehrání


Baskický šach

V baskickém šachu hrají proti sobě hráči dvě partie zároveň, přičemž má každý hráč na jedné šachovnici bílé a na druhé černé figury. Hráč může být na tahu v obou partiích zároveň a čas mu tedy může běžet zároveň na obou hodinách. Systém přináší do šachové hry nové prvky z hlediska psychologie hry, vývoj v jedné partii totiž zároveň ovlivňuje hru hráčů na druhé šachovnici. Nespornou výhodou tohoto systému, což v dnešní uspěchané době ocení nejen organizátoři ale i diváci, je úspora času, protože za stejnou dobu se odehraje dvojnásobné množství partií.


Encyklopedie Wikipedie uvádí, že s myšlenkou hrát dvě partie zároveň, přišel jako první David Bronštejn, významný sovětský šachista, který v roce 1951 hrál zápas o šachový trůn s Michailem Botvinnikem. Bronštejn svým nápadem určitě nechtěl řešit problémy s nadměrnou délkou turnajů, i když v jeho éře nebylo výjimkou když turnaje trvaly celý měsíc i déle, zvláště v Sovětském svazu to nikomu nevadilo. Bronštejn chtěl vyřešit problém vznikající v zápase hraném jako dvě partie po sobě následující, ve kterém má nevýhodu ten z hráčů, který má v první partii černé kameny. Bronštejnovu myšlenku v roce 2011 oprášili pořadatelé turnaje v San Sebastianu, což je město ležící v Baskicku.

V Kunovickém Panském dvoře skončila úvodní baskická potyčka dělbou bodů, neboť každý hráč vyhrál jednu partii. Oběma hráčům pomohl k zisku materiálu baskický pony.

GM Navarovi po 28...Dg3+ 29. Vg2 Dxg2+ 30. Kxg2 Je3+ 31. Kf1 Jxd1+ (diagram vlevo).

GM Hráčkovi po 26.Sc3 Jd3 27.Db3  Jxc1 (diagram vpravo).

GM  Hráček
GM Navara
GM  HráčekGM Navara

Armageddon

Armageddon je blesková partie, ve které dostává bílý oproti černému výhodu více času na rozmyšlenou, např. o jednu minutu (běžně 5´/4´ nebo 6´/5´), zároveň je však před něj postaven úkol vyhrát, protože jiné výsledky znamenají vítězství pro černého.

Tato varianta šachové hry má za úkol s konečnou platností řešit výsledky nerozhodných zápasů, které by se jinak protahovaly příliš dlouho (obdoba tenisového tie-breaku).

Wikipedie uvádí, že Armageddon je starověké místo, kde podle biblické knihy Zjevení má dojít k závěrečné bitvě mezi vojskem všemohoucího boha, vedeným jeho synem Ježíšem Kristem na jedné straně a mezi vojsky Satana, jeho démony a neposlušným bezbožným lidstvem na straně druhé.

V Kunovickém zápase sice nebyl Armageddon postaven v programu jako závěrečná rozhodující bitva, nicméně rozhodující fází celé bitvy se stal, protože přinesl pozdějšímu vítězi dva body.

GM Navara nehrál černými v první partii vůbec na remízu. Vrhl se do útoku ještě v zahájení, v pozici, která je znázorněna na levém diagramu obětoval jezdce za tři pěšce 17... Jxc2 18. Kxc2 Dxa2+ 19. Kd3 Dxb3 20. Vb1 Dc4+ 21. Kd2 Sb4 22.Dd3 a stál lépe. Po 22..a5 (viz diagram vpravo) však přišla výměna dam, po dalších výměnách zjednodušení pozice a ztráta dvou pěšců. Útok mohl ještě pokračovat po 22... Da2+.
GM NavaraGM Hráček
GM NavaraGM Hráček

Druhá armageddonová partie byla zuřivou bitvou plnou obětí, ve které oba aktéři na materiál nehleděli. Že partie nebude probíhat poklidně, naznačily již úvodní tahy, hráči totiž rozehráli kavárenskou variantu přijatého dámského gambitu 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 b5 4.a4 c6 5. axb5 cxb5 6. Jc3 a6 (diagram č.1). Zbyněk Hráček obětoval věž za střelce a pěšce, měl však lepší vývin a protiútok. David Navara neutralizoval Hráčkův útok obětí dámy za věž a střelce (diagram č. 2), a o pár tahů později (diagram č. 3) obětoval ještě celou věž. Jak se však vzápětí ukázalo, musel černý ihned odevzdat střelce a potom ještě jezdce (diagram č. 4).
V dalším průběhu partie se Zbyňkovi Hráčkovi podařilo využít vazby k zisku jezdce (diagram č. 5), nicméně v závěru černý král zahnaný do kouta čelil matu, načež David Navara překročil čas (diagram č. 6).
GM Hráček
GM Navara
7. Jxb5 axb5 8. Vxa8
GM Hráček
GM Navara
20. Dxd8 Vxd8
GM Hráček
GM Navara
24. Je2 Dxh1
GM HráčekGM Navara
26... Sxc6 27. Jxc6 h6 28 Vxe8+
GM Hráček
GM Navara
GM HráčekGM Navara


Fischerovy šachy (Chess960)

Fischerovy šachy (původně Fischer Random Chess) se od klasického šachu liší jiným základním postavení. Figury na první, respektive osmé řadě, jsou postaveny jinak než je obvyklé, platí však pravidlo, že jeden střelec musí být černopolný a jeden bělopolný a věže musí stát jedna nalevo od krále a druhá napravo. Těmto podmínkám vyhovuje celkem 960 zahajovacích pozic, z toho 1 pozice je běžně používaná klasická pozice šachu.

Tuto verzi šachové hry vymyslel a propagoval bývalý mistr světa Bobby Fischer s odůvodněním, že pro každou hru jiné počáteční postavení podporuje kreativitu hráčů už od prvních tahů a nabiflovaná teorie zahájení pouze pro 1 počáteční pozici z 960, bude prakticky nepoužitelná.


Pro losování pozice je vypracován systém používající běžnou hrací kostku. Úkolem postavit zahajovací pozici pro první partii Fischerových šachů byl poctěn jediný přemožitel GM Davida Navary z páteční simultánky Miroslav Kunc. Na snímku losuje Miroslav Kunc za dohledu autora této reportáže pozici pro první figuru. Protože na kostce padla dvojka, postavil Mirek Kunc černopolného střelce na pole c1.

GM Navara
GM Hráček
Kuncova základní pozice

Partie se hrála za stavu 3:1 pro Zbyňka Hráčka, který se tedy v případě výhry mohl stát již v předstihu vítězem zápasu, což se taky stalo. Kuncova základní pozice se tak ukázala být pro Davida Navaru smolnou, stejně jako pozice, kterou vystavěl Miroslav Kunc v předchozí simultánce. Navíc, v závěru partie, Davidu Navarovi opět vystavily stopku šachové hodiny.

Zbyněk Hráček zahájil dvojkrokem pěšce před levou věží 1.b2-b4 s cílem otevřít dráhy pro figury a stejně si počínal i na pravé straně šachovnice 4. g2-g4. Pravá strana šachovnice se rychle vyčistila a ovládly ji těžké figury.
V pozici na diagramu vlevo dokončil černý vývin rošádou 0-0-0, což překvapilo nejenom program DGT Toma, a o dva tahy později v diagramu vpravo se místo hraného 18...Db6 nabízel tah 18...Jg4 s myšlenkou oběti věže na f3.
GM NavaraGM Hráček
GM NavaraGM Hráček


Startovací pozici pro odvetnou partii postavil Gabriel Slanicay, sponzor celého zápasu. Slanicayova základní pozice se tváří mnohem přívětivěji než Kuncova, jedna věž se nachází v standardním postavení na a1, hned vedle věže stojí jezdec, druhá věž už je vyvinuta na e1, stačí zahrát pěšcem e2-e4, udělat rošádu, že se přitom věž přesune ze svého normálního vývinového pole e1 na f1 vyřešil David Navara vtipně tím, že tahem f2-f4 otevřel f-sloupec. Zbyněk Hráček, který již byl vítězem zápasu, zřetelně polevil, sehrál zahájení pasivně,  brzy podlehl drtivému útoku. Na diagramu vpravo je závěrečná pozice po 27.Jf6+. Po ústupu krále z šachu 27.. Kc7 přijde 28. Vab1 s matem, např. 28...Vb8 29. Dxc6 Kxc6 30. Vc4 mat.
GM HráčekGM Navara
GM HráčekGM Navara

Šachy naslepo

V závěrečné partii "naslepo" měli hráči před sebou pouze prázdnou šachovnici, přičemž základní postavení figur bylo uvažováno "tradiční". Kdo ví, jaký by byl průběh partie, pokud by se hrálo naslepo v nějaké náhodné pozici Fischerových šachů? Možná je to námět pro příští rok.
Vzhledem k vražednému tempu 2x10 minut neměla partie dlouhého trvání, Hráček se vzdal ihned poté, co přehlédl ztrátu figury. I přes nezdar v poslední partii, skončil zápas vítězstvím Zbyňka Hráčka 4:3.

 

webmaster: Jiří Marek